esfahanamlaak@gmail.com 09131086719

جستجوی پیشرفته املاک تجاری و اداری

جستجوی اختصاصی املاک تجاری و اداری با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

ساختمان تجاری/اداری در بزرگمهر اصفهان
400,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در بزرگمهر اصفهان


11 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در جامی اصفهان
376,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در جامی اصفهان


16 m 2
ساختمان تجاری/اداری در سجاد اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در سجاد اصفهان


100 m 2

طبقه 2

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در آتشگاه اصفهان
7,406,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در آتشگاه اصفهان


322 m 2
ساختمان تجاری/اداری در محله c1 فولادشهر
120,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در محله c1 فولادشهر


25 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در زینبیه اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در زینبیه اصفهان


300 m 2
ساختمان تجاری/اداری در رباط اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در رباط اصفهان


36 m 2

همکف

1 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در امام خمینی اصفهان
250,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در امام خمینی اصفهان


25 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در وحید اصفهان
300,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در وحید اصفهان


54 m 2

طبقه 3

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در چهارباغ عباسی اصفهان
300,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در چهارباغ عباسی اصفهان


23 m 2

طبقه 2
ساختمان تجاری/اداری در سایت صنعتی کاوه فولادشهر
550,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در سایت صنعتی کاوه فولادشهر


200 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان
648,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان


72 m 2

طبقه 6
ساختمان تجاری/اداری در نظر اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در نظر اصفهان


21 m 2
ساختمان تجاری/اداری در ارتش اصفهان
343,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در ارتش اصفهان


49 m 2

طبقه 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در شریف واقفی اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در شریف واقفی اصفهان


100 m 2

طبقه 3
ساختمان تجاری/اداری در شریف واقفی اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در شریف واقفی اصفهان


50 m 2

طبقه 3
ساختمان تجاری/اداری در سروش اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در سروش اصفهان


40 m 2
ساختمان تجاری/اداری در حافظ اصفهان
1,550,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در حافظ اصفهان


66 m 2

تبلیغات

عنوان بنر 2
عنوان بنر 3
عنوان بنر 4
عنوان بنر 5