esfahanamlaak@gmail.com 09131086719

جستجوی پیشرفته املاک تجاری و اداری

جستجوی اختصاصی املاک تجاری و اداری با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

ساختمان تجاری/اداری در باغ زیار اصفهان
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در باغ زیار اصفهان


50 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در آتشگاه اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 10,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در آتشگاه اصفهان


600 m 2
ساختمان تجاری/اداری در بوستان ملت اصفهان
200,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 10,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در بوستان ملت اصفهان


142 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در سپه اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 6,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در سپه اصفهان


70 m 2

طبقه 1
ساختمان تجاری/اداری در شیخ صدوق شمالی اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در شیخ صدوق شمالی اصفهان


28 m 2
ساختمان تجاری/اداری در کاخ سعادت آباد اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در کاخ سعادت آباد اصفهان


80 m 2

طبقه 4

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در چهارباغ بالا اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در چهارباغ بالا اصفهان


76 m 2

طبقه 2

3 خوابه

تبلیغات

عنوان بنر 2
عنوان بنر 3
عنوان بنر 4
عنوان بنر 5