esfahanamlaak@gmail.com 09131086719

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان جهت استفاده مسکونی و تجاری-نزدیک خیابان


120 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان
760,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان نوساز-دو واحدی-متری هشت میلیون


95 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در مسرور اصفهان
651,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در مسرور اصفهان شمالی شرقی-دو واحدی


93 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در ابوالحسن اصفهانی اصفهان
830,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در ابوالحسن اصفهانی اصفهان حیاط مشترک


128 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان
760,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان


95 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در مسرور اصفهان
651,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در مسرور اصفهان


93 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان


120 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در آپادانا اصفهان
2,755,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در آپادانا اصفهان


190 m 2

طبقه 2

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در هاتف اصفهان
9,180,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در هاتف اصفهان


680 m 2
واحد آپارتمانی در ملک شهر اصفهان
1,007,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در ملک شهر اصفهان


155 m 2

طبقه 3

3 خوابه
زمین با متراژ 2,000 متر در باغبهادران لنجان
اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

زمین با متراژ 2,000 متر در باغبهادران لنجان


2,000 m 2
واحد آپارتمانی در دروازه دولت اصفهان
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در دروازه دولت اصفهان


130 m 2

طبقه 3

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در امام خمینی اصفهان
26,000,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در امام خمینی اصفهان


626 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان
930,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان


135 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در باغ زیار اصفهان
1,950,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در باغ زیار اصفهان


180 m 2

طبقه 4

3 خوابه
خانه ویلایی در کاخ اصفهان
10,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در کاخ اصفهان


680 m 2
واحد آپارتمانی در ولی عصر اصفهان
880,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در ولی عصر اصفهان


137 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در خواجه نظام الملک اصفهان
1,260,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در خواجه نظام الملک اصفهان


180 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در خواجه نظام الملک اصفهان
1,260,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در خواجه نظام الملک اصفهان


180 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان
975,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در احمدآباد اصفهان


130 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در آتشگاه اصفهان
1,050,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در آتشگاه اصفهان


200 m 2

طبقه 1

4 خوابه
واحد آپارتمانی در میر اصفهان
770,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در میر اصفهان


118 m 2

همکف

2 خوابه