esfahanamlaak@gmail.com 09131086719

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در ابوالحسن اصفهانی اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در ابوالحسن اصفهانی اصفهان حیاط مشترک-


130 m 2

همکف

2 خوابه
واحد آپارتمانی در مارنان اصفهان
650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در مارنان اصفهان هر طبقه دو واحد-طبقه : همکف و1و2


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منوچهری اصفهان
820,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منوچهری اصفهان تک واحدی-شمالی جنوبی غربی-بازسازی کامل در حد صفر


130 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در باغ زیار اصفهان
1,150,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در باغ زیار اصفهان دو واحدی-شمالی جنوبی-تراس2


131 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در ارتش اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در ارتش اصفهان


270 m 2
واحد آپارتمانی در کوی بهار اصفهان
465,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در کوی بهار اصفهان


75 m 2

طبقه 2
خانه ویلایی در چهارباغ بالا اصفهان
420,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در چهارباغ بالا اصفهان


110 m 2
خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان
800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان


195 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در علامه جعفری اصفهان
460,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در علامه جعفری اصفهان


98 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در بوستان آیینه خانه اصفهان
7,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در بوستان آیینه خانه اصفهان


365 m 2

8 خوابه
واحد آپارتمانی در محتشم کاشانی اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در محتشم کاشانی اصفهان


167 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در شیخ صدوق شمالی اصفهان
2,900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در شیخ صدوق شمالی اصفهان


400 m 2

7 خوابه
خانه ویلایی در ارتش اصفهان
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در ارتش اصفهان


180 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در محتشم کاشانی اصفهان
3,100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در محتشم کاشانی اصفهان


420 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در باغ زیار اصفهان
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در باغ زیار اصفهان


99 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در توحید اصفهان
1,078,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در توحید اصفهان


140 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در چهارباغ بالا اصفهان
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در چهارباغ بالا اصفهان


270 m 2

همکف

3 خوابه
واحد آپارتمانی در توحید اصفهان
847,000,000 تومان
پیش فروش

واحد آپارتمانی در توحید اصفهان


110 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در باغ مشهد اصفهان
810,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در باغ مشهد اصفهان


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در شیخ صدوق شمالی اصفهان


265 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در احمدآباد اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در احمدآباد اصفهان


380 m 2

7 خوابه